Tác giả: Ngo Binh An

Ngo Binh An

Thưởng Tết hiểu sao cho đúng?

  1. “Thưởng Tết” là gì? Căn cứ theo quy định của Bộ luật…

03/01/2023

Quy trình thông báo và đăng kí Website, Ứng dụng

  Theo quy định pháp luật, trước khi tổ chức, cá nhân (“Thương nhân”) đưa Website, Ứng dụng TMĐT…

25/10/2022

Doanh nghiệp có bắt buộc ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy định liên quan?

Bên cạnh Nội quy lao động, các doanh nghiệp có trên 10 người lao động cần ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm…

03/10/2022