Đầu tư vào Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (thường gọi là doanh nghiệp FDI) khi đầu tư vào Việt Nam có thể thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp. Có thể phân biệt về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam là hình thức đầu tư bao gồm việc đầu tư tài sản tài chính dài hạn của cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam gắn liền với quyền quản lý kinh doanh pháp nhân được đầu tư nguồn vốn nước ngoài. Ngược lại đầu tư gián tiếp nước ngoài đơn thuần chỉ bao gồm đầu tư về tài sản tài chính nhưng không tham gia vào quá trình quản lý kinh doanh tại Việt Nam. Các hình thức đầu tư nước ngoài phổ biến tại Việt Nam gồm:

  • Đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam;

dau-tu-vao-viet-nam

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam lại LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo nhiều phương thức phù hợp với nhu cầu của khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

  • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, thủ tục đầu tưnước ngoài vào Việt Nam.
  • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục thành lập doanh nghiệp, xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Tư vấn về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các điều kiện cụ thể đối với mỗi ngành nghề đầu tư, địa bàn đầu tư.
  • Soạn thảo và nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả bàn giao hồ sơ pháp lý hoàn thiện cho khách hàng.
  • Tư vấn về các vấn đề sau thành lập như thuế, lao động, bảo hiểm,…