Tư vấn thu hồi nợ

Lĩnh vực hoạt động

TƯ VẤN THU HỒI NỢ

 

Khi một khoản công nợ trở nên quá hạn, khách hàng có thể tiến hành quy trình thu hồi công nợ. LexNovum Lawyers có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn quy trình thu hồi công nợ theo nhiều phương thức phù hợp với nhu cầu của khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

tu-van-thu-hoi-no

Phạm vi dịch vụ tư vấn thu hồi nợ mà LexNovum Lawyers cung cấp

  • Đánh giá tình hình chung của vụ việc đòi nợ, tình trạng của bên nợ và đề xuất phương án thu hồi nợ;
  • Soạn và thay mặt khách hàng gửi thư đòi nợ đến bên nợ;
  • Tư vấn quy trình và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thực hiện quyền của bên đòi nợ theo quy định pháp luật tại Tòa án, Trọng tài và cơ quan thi hành án.
  • Cử nhân sự đại diện và/hoặc chỉ định Luật sư tham gia giải quyết vụ việc liên quan đến thu hồi nợ tại Tòa án, Trọng tài.