Tranh chấp thương mại và lao động

Lĩnh vực hoạt động

TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VÀ LAO ĐỘNG

 

Lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại LexNovum Lawyers bao gồm tranh chấp thương mại và lao động tại Tòa án và Trọng tài thương mại, với đối tượng khách hàng bao gồm khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Tranh-chap-thuong-mai-va-lao-dong

Phạm vi dịch vụ tranh chấp thương mại và lao động tại LexNovum Lawyers

– Tư vấn pháp lý về phương án giải quyết vụ việc và cử người đại diện theo ủy quyền và/hoặc Luật sư của khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp của vụ việc.

– Tham dự buổi làm việc của các bên trong giai đoạn tiền tố tụng và tham gia các phiên hòa giải, xét xử theo quy trình tố tụng của Tòa án và Trọng tài.

– Đề xuất các quy trình giải quyết tương ứng với từng vụ việc và soạn thảo các tài liệu pháp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp vụ việc cho giai đoạn tiền tố tụng và trong suốt quá trình tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài.

Vì sao LexNovum Lawyers nên là lựa chọn ưu tiên của khách hàng để giải quyết tranh chấp?

Về tranh chấp lao động

  • Một trong những lĩnh vực hoạt động nền tảng của LexNovum Lawyers chính là tư vấn và giải quyết tranh chấp các vấn đề đa dạng trong lĩnh vực lao động.
  • LexNovum Lawyers, với đội ngũ Luật sư tranh tụng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và tham gia tranh tụng liên quan đến lao động, rất thành thạo kỹ năng xác định vấn đề và đề xuất các hành động cần phải thực hiện trước và trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Về tranh chấp thương mại

  • Hoạt động thương mại, giao thương mang lại lợi ích cho các bên tham gia, dù nguồn lợi là ít hay nhiều luôn là mục đích hướng đến của tất cả các bên khi tham gia giao dịch. Nhưng những vấn đề rủi ro trong một tình huống nào đó dù khách quan hay chủ quan có thể khiến các bên không đạt được mục đích hướng đến, và tranh chấp phát sinh.
  • Trên cơ sở đó, LexNovum Lawyers luôn tham gia giải quyết các tranh chấp theo hướng đi từ gốc rễ của vấn đề để giúp các bên quay lại quỹ đạo ban đầu các bên muốn hướng đến và vạch các lối đi ít gây thiệt hại nhất để các bên tìm được phương án giải quyết cuối cùng trong hòa bình, kể cả ở giai đoạn hòa giải, thương lượng hay sang bước tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài.

Các tranh chấp phổ biến:

▪️ Tranh chấp hợp đồng mua bán;

▪️ Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ;

▪️ Tranh chấp hợp đồng phân phối;

▪️ Tranh chấp hợp đồng gia công;

▪️ Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa;