Quảng cáo luật sư

Quảng cáo luật sư

 

QUẢNG CÁO LUẬT SƯ

 

LexNovum Lawyers cung cấp các dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực về Luật Lao Động, Luật Thương Mại, Tuân Thủ Pháp Luật, Đầu Tư Vào Việt Nam hoặc Đầu Tư Ra Nước Ngoài, Thu Hồi Nợ, Tranh Tụng… cho khách hàng khắp nơi trên thế giới. Việc truy cập vào trang thông tin này phải tuân theo các Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Những trao đổi giữa Quý Khách hàng và LexNovum Lawyers sẽ được đảm bảo theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và sẽ không được xem là đã hình thành mối quan hệ giữa luật sư-khách hàng hay một công việc phải thực hiện hoặc bất kỳ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi.

Trang thông tin này được quản lý và vận hành bởi LexNovum Lawyers. Chỉ có những Luật Sư và Cộng Sự đáp ứng đủ điều kiện của chúng tôi mới được thực hiện việc tư vấn, giải thích, trình bày quan điểm hoặc kiến nghị về các vấn đề pháp lý, biện pháp khắc phục, lời bào chữa, phương án, cách thức lựa chọn hoặc các chiến lược cho các khách hàng.

Bản quyền đối với trang thông tin này là độc quyền của LexNovum Lawyers. Tất cả các quyền được bảo lưu.