Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật

Dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến việc tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”) có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 thiết lập…

12/07/2024

Vấn đề pháp lý nổi bật trong các bản án lao động Quý 1/2024 – Phần 2

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG – GÓC NHÌN CỦA TÒA ÁN Các tài…

10/07/2024

Những thay đổi cơ bản của Luật Giá 2023 so với Luật Giá 2012

Ngày 16/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15 bao gồm 8 Chương, 75 Điều. Luật Giá 2023 được ban hành đã đảm bảo tính công khai, minh…

09/07/2024

Vấn đề pháp lý nổi bật trong các bản án lao động Quý 1/2024 – Phần 1

Sau quá trình tổng hợp bản án tranh chấp lao động được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định…

04/07/2024

Cập nhật mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ. Đây là mức lương thấp nhất được trả…

02/07/2024

Đối thoại tại nơi làm việc

Trong bất kỳ tổ chức nào, giao tiếp hiệu quả là nền tảng cho sự hợp tác và thành công. Vì vậy, đối thoại tại nơi làm việc đóng vai…

01/07/2024

Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng đã chính thức có hiệu lực từ ngày…

  Trong giai đoạn 2022 – 2023, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) được ban hành và áp dụng với kỳ vọng…

01/07/2024

Việc rà soát, hiệu chỉnh lại các tài liệu quản trị nội bộ của doanh nghiệp quan trọng như thế nào?

Việc rà soát, hiệu chỉnh lại các tài liệu quản trị nội bộ của doanh nghiệp quan trọng như thế nào? Tài liệu quản trị nội bộ doanh nghiệp là…

03/04/2024