Đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực hoạt động

ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài là thủ tục hành chính ghi nhận việc nhà đầu tư chuyển vốn, thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó thông qua việc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

dau-tu-ra-nuoc-ngoai (2)

Đầu tư ra nước ngoài cần đảm bảo các điều kiện

  • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc đầu tư ra nước ngoài.
  • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
  • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định.
  • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Các hình thức đầu tư ra nước ngoài phổ biến

  • Thành lập chi nhánh công ty tại nước ngoài;
  • Thành lập công ty tại nước ngoài;
  • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

Dịch vụ mà LexNovum Lawyers gửi đến khách hàng

  • Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu của khách hàng.
  • Soạn hồ sơ và thực hiện việc xin phép với cơ quan Nhà nước Việt Nam liên quan đến thủ tục đầu tư ra nước ngoài.