Thưởng Tết hiểu sao cho đúng?

Bàn luận pháp luật

Thưởng Tết hiểu sao cho đúng?

Ngo Binh An

Ngo Binh An

03/01/2023

 1. “Thưởng Tết” là gì?

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động (“BLLĐ“) 2019 thì bản chất “thưởng Tết” là chế độ thưởng mà người sử dụng lao động (“NSDLĐ“) trao cho người lao động (“NLĐ“) theo quyết định của mình và căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

2. Những lầm tưởng về thưởng Tết

Thưởng Tết là một khái niệm không mới đối với NLĐ, tuy nhiên, hiện nay vẫn đang còn nhiều cách hiểu sai về các khoản thưởng cuối năm này. Dưới đây là những cách hiểu sai phổ biến về thưởng Tết và giải thích theo quy định pháp luật mới nhất mà NLĐ cần nắm:

STT

Cách hiểu sai

Cách hiểu đúng

1

NSDLĐ bắt buộc phải thưởng Tết cho NLĐ.

Căn cứ theo quy định tại điều 104 BLLĐ 2019 thì không bắt buộc NSDLĐ phải thưởng cho NLĐ và NSDLĐ được quyền quyết định việc thưởng hay không thưởng, mức thưởng và điều kiện thưởng căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

Việc thưởng (nếu có) sẽ được quy định thành quy chế chung và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

2

Khi thưởng Tết NSDLĐ phải thưởng bằng tiền mặt.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thưởng Tết không còn bắt buộc là khoản tiền mà thay vào đó thưởng Tết có thể bằng tiền hoặc tài sản như sản phẩm, vé tàu xe, chứng khoán,… hoặc hình thức khác như mã khuyến mại, chương trình chăm sóc nghỉ dưỡng,… (Tham khảo quy định tại khoản 1 Điều 104 BLLĐ 2019).

3

Thưởng Tết và lương tháng 13 là khác nhau.

Hiện không có quy định định nghĩa về “tiền lương tháng 13”. Tuy nhiên, tham khảo ý kiến của Cục Thuế Tp. HCM tại các công văn số 512/CT-TTHT ngày 16/1/2017 và công văn số 3620/CT-TTHT ngày 24/4/2017 thì tiền lương tháng 13 có bản chất là một khoản tiền thưởng được tính dựa theo tiền lương của NLĐ và quyết định của NSDLĐ. Theo đó, thưởng Tết và lương tháng 13 có cùng bản chất là khoản thưởng và là khoản chi không bắt buộc.

3. Thưởng Tết có phải đóng thuế Thu nhập cá nhân, Bảo hiểm xã hội không và mức đóng là bao nhiêu? Thưởng Tết có đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp hay không?

Thứ nhất, thưởng Tết phải đóng thuế Thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo điểm e khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức là các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công và thuộc các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân và NLĐ chỉ phải nộp thuế Thu nhập cá nhân khi tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức phải nộp thuế.

Thứ hai, thưởng Tết có phải đóng Bảo hiểm xã hội?

Căn cứ theo tiết 2.3 khoản 2 điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 thì các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động không thuộc các khoản tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thứ ba, thưởng Tết có đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp được hay không?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và khoản 2 điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC thì khoản thưởng được đưa vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, ví dụ: Phiếu chi tiền thưởng.

– Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nếu khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT).

– Được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các tài liệu: i) Hợp đồng lao động; ii) Thoả ước lao động tập thể; hoặc iii) Quy chế tài chính hoặc Quy chế thưởng của công ty.

 

Người thực hiện: Ngô Bình An – Phan Thị Nhi