NGUYỄN TRUNG HIẾU

Luật sư & Cộng sự

Giám đốc

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Bằng cấp

Thạc sỹ Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Luật sư thành viên Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Luật sư Nguyễn Trung Hiếu đưa Công ty Luật TNHH Bách Luật đi vào hoạt động vào năm 2011. Trước khi thực hiện các hoạt động pháp lý của mình dưới danh nghĩa Công ty Luật TNHH Bách Luật, Luật sư Hiếu đã có rất nhiều kinh nghiệm hành nghề trong các hãng luật danh tiếng hàng đầu quốc tế cũng như trong nước, từng làm việc tại MAYERBROWN JSM (Việt Nam), LCT LAWYERS (nay là LNT&PARTNERS)...

Luật sư Hiếu luôn giải quyết những vấn đề pháp lý của khách hàng dựa trên sự am hiểu về pháp luật cũng như sự hiểu biết về thực tế và xu hướng phát triển của xã hội vì vậy những giải pháp mà Luật sư đưa ra luôn có tính khả thi và phù hợp với tình trạng của khách hàng ở mức độ cao nhất có thể.

Luật sư Hiếu phát huy tốt trong việc tư vấn đầu tư Bất động sản, tư vấn quản trị doanh nghiệp, hợp đồng thương mại quốc tế và lao động.

Bên cạnh những khách hàng trong nước thì khả năng thông thạo Anh Ngữ là điểm mạnh nổi bật của Luật sư, đây cũng là lý do khiến khách hàng nước ngoài tìm đến sự hỗ trợ của Luật sư ngày càng nhiều.

Luật sư Hiếu cũng từng tham gia cũng như có nhiều bài thuyết trình được đánh giá cao tại các buổi hội thảo chuyên ngành đặc biệt là về lao động, doanh nghiệp, kinh doanh thương mại... của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh hoặc các Doanh nghiệp tổ chức.

Với phương châm hoạt động là mang đến dịch vụ pháp lý đáng tin cậy nhất cho khách hàng, lấy chất lượng và uy tín làm kim chỉ nam, sau nhiều năm hành nghề Luật sư Hiếu bên cạnh Công ty Luật TNHH Bách Luật đã nhận được sự tin tưởng của nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh