LÊ THƯƠNG HUYỀN

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự

LÊ THƯƠNG HUYỀN

Bằng cấp

- Thạc sĩ luật (Tốt nghiệp Viện Nhà nước và Pháp luật Hà nội)

- Nghiên cứu khoa học pháp lý và giảng dạy Luật về hiến pháp, dân sự, hành chính

Kinh nghiệm

10 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt