Hỏi đáp về đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại liên quan đến hàng hóa khuyến mại

Bàn luận pháp luật

Hỏi đáp về đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại liên quan đến hàng hóa khuyến mại

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

18/07/2022

 

Câu hỏi: Công ty ABC dự kiến đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên toàn quốc, khách hàng có thể mua hàng hóa khuyến mại và tìm thẻ cào bên trong hàng hóa để tham gia chương trình. Công ty muốn biết nếu Công ty đăng ký chương trình khuyến mại với 05 loại hàng hóa khuyến mại, sau đó có 01 loại hàng hóa không thể sản xuất được thì Công ty có thể đăng ký sửa đổi để rút bỏ hàng hóa này ra khỏi chương trình khuyến mại được không?  

Trả lời:

Liên quan đến nội dung Công ty ABC thắc mắc nêu trên, trên cơ sở quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (Nghị định 81/2018/NĐ-CP), LexNovum Lawyers phản hồi đến Công ty ACB như sau:

Trước tiên, liên quan đến việc đăng ký CTKM, vì CTKM mang tính may rủi nêu trên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc nên thẩm quyền xác nhận sẽ thuộc Bộ Công Thương theo Điều 19.2.b Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung CTKM đã được xác nhận đăng ký, theo quy định tại Điều 20 Nghị định 81/2018/NĐ-CP: 

(a) Trước khi sửa đổi, bổ sung nội dung CTKM, Công ty phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung CTKM đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã đăng ký; và 

(b) Cơ quan quản lý nhà nước xem xét và trả lời xác nhận hoặc không xác nhận trong thời 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 

Theo đó, trong trường hợp Công ty ABC đã đăng ký CTKM và được Bộ Công Thương xác nhận, nếu Công ty rút bỏ 01 loại hàng hóa khuyến mại khỏi CTKM thì cần thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung CTKM và được Bộ Công Thương xác nhận như quy định nêu trên. Vui lòng lưu ý, việc sửa đổi nên được thực hiện trước khi bắt đầu CTKM vì khi CTKM diễn ra, việc Công ty đăng ký 05 loại hàng hóa khuyến mại nhưng thực tế thực hiện chỉ có 04 loại có thể bị xem là thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ đã đăng ký dẫn tới bị xử phạt vi phạm hành chính, bị chấm dứt CTKM.

Ngoài ra, liên quan đến việc đăng ký CTKM khi tồn tại rủi ro không sản xuất được loại hàng hóa nêu trên, LexNovum Lawyers đã liên hệ qua điện thoại với chuyên viên Bộ Công Thương và nhận được khuyến nghị về giải pháp đăng ký và thực hiện CTKM như sau, Công ty có thể tham khảo:

    • Công ty đăng ký 04 hàng hóa khuyến mại và phát hành một phần lượng thẻ cào vào các hàng hóa khuyến mại này; 
    • Công ty đăng ký bổ sung thêm 01 hàng hóa khuyến mại (khi chắc chắn là sản xuất được) theo thủ tục quy định tại Điều 20 Nghị định 81/2018/NĐ-CP nêu trên; sau đó, Công ty phát hành tiếp lượng thẻ cào còn lại vào hàng hóa khuyến mại. Việc đăng ký bổ sung có thể được thực hiện sau khi CTKM diễn ra; và
    • Công ty vui lòng đảm bảo thực hiện đúng số lượng hàng hóa khuyến mại và số lượng thẻ cào được phát hành và các nội dung khác như đã đăng ký để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. 

 

Người thực hiện: LexNovum Lawyers