Đã nhận BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN, thời gian đóng BHTN chưa hưởng có cộng gộp được không?

Bàn luận pháp luật

Đã nhận BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN, thời gian đóng BHTN chưa hưởng có cộng gộp được không?

Nguyen Kim Tan

Nguyen Kim Tan

20/07/2022

ĐÃ NHẬN BHXH MỘT LẦN NHƯNG CHƯA HƯỞNG BHTN, THỜI GIAN ĐÓNG BHTN CHƯA HƯỞNG CÓ CỘNG GỘP ĐƯỢC KHÔNG

Thời gian qua, với chính sách hưởng BHXH một lần, nhiều NLĐ đã thực hiện thủ tục nhận BHXH một lần nhưng vẫn chưa hưởng BHTN. Điều này đặt ra câu hỏi liệu NLĐ có thể bảo lưu thời gian tham gia BHTN và cộng gộp thời gian đó vào thời gian tham gia BHXH mới trong trường hợp NLĐ tiếp tục làm việc và tham gia BHXH tại Công ty sau khi nhận BHXH một lần.

Ngày 14/7/2022 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có câu trả lời nhằm hướng dẫn vấn đề trên. Cụ thể như sau:

Câu hỏi:

Tôi đã nhận BHXH một lần, được cấp giấy xác nhận quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chưa hưởng BHTN. Nay tôi chuyển sang công ty khác, đóng BHXH theo mã số khác. Xin hỏi, tôi có được gộp quá trình đóng BHTN theo mã số BHXH cũ vào sổ BHXH mới không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

“Tại Tiết 2.1, Khoản 2, Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định cấp lại sổ BHXH cho người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

Trường hợp của Ông nếu khi hưởng BHXH một lần mà chưa hưởng BHTN thì cơ quan BHXH sẽ in lại tờ bìa sổ BHXH và tờ rời bảo lưu quá trình tham gia BHTN cho Ông. Sau đó Ông cầm tờ bìa và tờ rời đó cùng với sổ BHXH mới ra cơ quan BHXH để làm thủ tục gộp sổ BHXH.

Theo quy định tại Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định thực hiện gộp sổ BHXH, thành phần hồ sơ gộp sổ gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có);

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 31 Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định: Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

– Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH;

– Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Theo Khoản 2, Điều 46 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam, trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu; lập danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện:

Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau: Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ BHXH đã gộp.

Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau: Lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Tiết b, Điểm 3.3, Khoản 3, Điều 43.”

Mẫu tài liệu đính kèm: