Chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Bản tin pháp luật

Chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

01/12/2021

 

Vào ngày 24/9/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ Người lao động (“NLĐ”) và Người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm các nội dung sau:

1. Hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”)

Đối tượng áp dụng:

– NLĐ đang tham gia BHTN đến thời điểm ngày 30/9/2021;

(Không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

– NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng).

Mức hỗ trợ:

Dựa trên thời gian đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

– Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người. 

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.  

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.  

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Thời gian áp dụng:

Từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021

2. Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Đối tượng áp dụng:

NSDLĐ quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Mức giảm đóng:

NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Thời gian áp dụng:

12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng tham khảo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021.

 

Người thực hiện: Nhi Phan – LexNovum Lawyers