Chính sách hỗ trợ bổ sung đối với người lao động đang mang thai, nuôi con hoặc chăm sóc trẻ em dưới 06 tuổi gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Bản tin pháp luật

Chính sách hỗ trợ bổ sung đối với người lao động đang mang thai, nuôi con hoặc chăm sóc trẻ em dưới 06 tuổi gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Nguyen Phuc Anh Thu

Nguyen Phuc Anh Thu

14/01/2022

chinh-sach-ho-tro-bo-sungnld-mang-thai-nuoi-con-cham-soc-tre-covid-19

Bên cạnh chính sách hỗ trợ người lao động (“NLĐ”) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động do Covid-19, NLĐ sẽ được hỗ trợ thêm theo chính sách hỗ trợ bổ sung quy định tại Điểm a Khoản 7 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP và Điều 14 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nếu thuộc các trường hợp sau đây:

– NLĐ nữ đang mang thai: 1.000.000 đồng/người;

– NLĐ đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi: 1.000.000 đồng/trẻ em dưới 06 tuổi (hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em).

Phương thức chi trả: trả 01 lần.

Doanh nghiệp nơi có NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền và chi trả cho NLĐ theo quy định sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ.

NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động có nhu cầu phải tự mình thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ. Hồ sơ đề nghị có thể được nộp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html).

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị đối với khoản hỗ trợ bổ sung chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.