Từ 15/3/2022, không cần thực hiện thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài nhưng vẫn có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng nếu sử dụng mã nước ngoài khi chưa được cho phép

Bản tin pháp luật

Từ 15/3/2022, không cần thực hiện thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài nhưng vẫn có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng nếu sử dụng mã nước ngoài khi chưa được cho phép

Phan Thi Nhi

Phan Thi Nhi

14/03/2022

Ngày 21/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2022 nhằm sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường. Nghị định 13/2022/NĐ-CP đã có nhiều điều chỉnh, sửa đổi liên quan đến quá trình thực hiện và công tác quản lý trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm.

Liên quan đến việc sử dụng mã nước ngoài, Nghị định 13/2022/NĐ-CP đã có điểm điều chỉnh nổi bật đáng lưu ý, cụ thể: Điều 2.2 Nghị định 13/2022/NĐ-CP đã bãi bỏ toàn bộ Điều 19d Nghị định 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1.9 Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định về Thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch. Như vậy, từ ngày 15/3/2022, khi sử dụng mã nước ngoài, doanh nghiệp không cần thực hiện thêm thủ tục xin xác nhận từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như trước đây nữa.

Việc bãi bỏ thủ tục xác nhận đã phần nào gỡ bỏ những bất tiện trong quá trình xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp tại Việt Nam trong suốt thời gian qua khi mà có quá nhiều quy định chồng chéo về việc sử dụng mã số, mã vạch hoặc mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu, tiêu thụ bên ngoài nội địa.

Tuy nhiên, mặc dù không cần thực hiện thủ tục xác nhận, doanh nghiệp Việt Nam khi sử dụng mã nước ngoài để in lên nhãn hàng hóa, sản phẩm vẫn cần đảm bảo nhận được sự ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu mã nước ngoài thông qua những văn bản, bằng chứng hợp pháp.

Cụ thể theo quy định tại Điều 2.57 Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 32.3.a Nghị định 119/2017/NĐ-CP, trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công, bao gói, sang chiết tại Việt Nam mà không được chủ sở hữu mã nước ngoài cho phép quyền sử dụng tại Việt Nam thì vẫn có thể bị xử phạt với hình thức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Do đó, từ ngày 15/3/2022, trong trường hợp sử dụng mã nước ngoài trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Quý khách hàng vui lòng lưu ý:

(i) Không cần thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý nhà nước để được xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài (trừ trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia vẫn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác nhận như trước đây).

(ii) Nhưng, vẫn cần có đầy đủ bằng chứng về sự ủy quyền của chủ sở hữu mã nước ngoài thông qua các văn bản cụ thể.

 

Ghi chú: Đối với việc sử dụng mã số, mã vạch Việt Nam, thủ tục Xác nhận ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch cũng đã được bãi bỏ theo quy định nêu tại Điều 2.2 Nghị định 13/2022/NĐ-CP. Vui lòng tham khảo thêm quy định chi tiết tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP và liên hệ cho LexNovum Lawyers để được hỗ trợ.

 

Người thực hiện: Mỹ Linh & Phan Nhi