Tổng hợp hỏi đáp: Một số vấn đề thường gặp khi thông báo thực hiện khuyến mại

Bàn luận pháp luật

Tổng hợp hỏi đáp: Một số vấn đề thường gặp khi thông báo thực hiện khuyến mại

Nguyen Hoang Lan

Nguyen Hoang Lan

20/01/2022

một số vấn đề khi thực hiện thông báo khuyến mãi

1. Câu hỏi: Công ty chúng tôi muốn thực hiện chương trình khuyến mại với hình thức tặng kèm sản phẩm áp dụng trên cả nước. Vậy tôi cần thực hiện thủ tục gì trước khi thực hiện.

LexNovum Lawyers: Với thông tin bạn cung cấp, LexNovum Lawyers phản hồi như sau:

Trước hết, việc tổ chức chương trình khuyến mại tặng hàng hóa không thu tiền cho khách hàng (có hoặc không có kèm theo việc mua bán hàng hóa) là hình thức khuyến mại “Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền” được quy định tại Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Đối với hình thức khuyến mại này, công ty cần thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (địa bàn thực hiện khuyến mại) theo quy định tại Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Theo đó, vì địa bàn thực hiện khuyến mại là trên toàn quốc nên công ty cần thực hiện thủ tục thông báo đến tất cả các Sở Công Thương cả nước, với:

(a) Hồ sơ thông báo: Một (01) Thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu).

(b) Nội dung thông báo:

   • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
   • Tên chương trình khuyến mại;
   • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
   • Hình thức khuyến mại;
   • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
   • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
   • Thời gian thực hiện khuyến mại;
   • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
   • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
   • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại;
   • Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

(c) Thời hạn nộp hồ sơ: tối thiểu trước ba (03) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

(d) Hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp, qua đường bưu điện, qua địa chỉ thư điện tử được Sở Công Thương công bố hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng nếu chương trình khuyến mại trên thuộc một trong các trường hợp sau thì không phải thực hiện thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại:

(i) Chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; hoặc

(ii) Chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

2. Câu hỏi: Công ty chúng tôi dự định thực hiện chương trình xét thưởng theo top doanh số cho các khách hàng mua hàng trong sáu (06) tháng. Khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ tính tổng doanh số của từng khách hàng trong sáu (06) tháng. Hai mươi (20) khách hàng có tổng doanh số cao nhất sẽ được trao thưởng. Vậy chương trình này thuộc hình thức khuyến mại nào và có phải thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký trước khi thực hiện hay không?

LexNovum Lawyers: Với thông tin bạn cung cấp, LexNovum Lawyers phản hồi như sau:

Việc tổ chức chương trình khuyến mại trao thưởng cho hai mươi (20) khách hàng có doanh số mua hàng cao nhất trong sáu (06) tháng là hình thức khuyến mại “tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên” theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP. Đối với hình thức khuyến mại này, công ty cần thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (địa bàn thực hiện khuyến mại) theo quy định tại Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP trước khi thực hiện chương trình khuyến mại, trừ các trường hợp sau:

(a) Chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; hoặc

(b) Chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Nếu bạn có thắc mắc nào thêm cần được giải đáp hoặc cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục thực hiện chương trình khuyến mại, vui lòng liên hệ lại với LexNovum Lawyers nhé.