Thỏa thuận không cạnh tranh – Ontario, Canada

Bàn luận pháp luật

Thỏa thuận không cạnh tranh – Ontario, Canada

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

04/04/2022

Thỏa-thuận-không-cạnh-tranh-Ontario-Canada-LexNovum-Lawyers

Vào ngày 2 tháng 12 năm 2021, Luật 27 của Ontario, Đạo luật Làm việc cho Người lao động, năm 2021, đã nhận được Sự chấp thuận của Hoàng gia, khiến Ontario trở thành nơi đầu tiên ở Canada cấm các thỏa thuận không cạnh tranh giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Theo thông cáo báo chí của chính quyền Ontario ngày 25 tháng 10 năm 2021, quy định mới này nhằm mục đích “giúp người lao động ở Ontario thăng tiến sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền hơn” và “mang lại cho Ontario lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút nhân tài toàn cầu”, đồng thời đảm bảo rằng người sử dụng lao động vẫn có thể bảo vệ tài sản trí tuệ của họ thông qua các điều khoản như thỏa thuận không mời chào và thỏa thuận bảo mật thông tin. Bộ trưởng McNaughton cho biết: “COVID-19 đã thay đổi cách chúng ta làm việc, khiến quá nhiều người bị bỏ lại phía sau, phải vật lộn để có được bữa ăn và kiếm sống cho gia đình”. “Chính phủ vận hành vì người lao động. Và như vậy, chúng ta phải hành động nhanh chóng và dứt khoát để đưa người lao động về với công việc của họ và bắt đầu cân bằng lại mọi thứ. Luật được đề xuất của ngày hôm nay cho thấy Ontario đã sẵn sàng hướng đến nơi làm việc xứng đáng và tạo điều kiện để những người tài năng, sáng tạo muốn làm việc tại địa phương tuyệt vời của chúng ta.

Tổng quát

Theo quy định, người sử dụng lao động bị cấm ký kết hợp đồng lao động hoặc các thỏa thuận khác với người lao động có bao gồm thỏa thuận không cạnh tranh. 

“Thỏa thuận không cạnh tranh” có nghĩa là thỏa thuận hoặc bất kỳ phần nào của thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động cấm người lao động tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh, công việc, nghề nghiệp, dự án hoặc hoạt động nào khác cạnh tranh với người sử dụng lao động kinh doanh sau khi quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động chấm dứt.

Trước, trong và sau mối quan hệ lao động 

Việc ký kết các thỏa thuận không cạnh tranh bị cấm trước khi bắt đầu quan hệ lao động, trong khi quan hệ lao động và sau khi hợp đồng lao động kết thúc.

Ví dụ về các thỏa thuận không cạnh tranh bị cấm bao gồm các thỏa thuận không cạnh tranh được ký kết bởi:

 • Một nhà tuyển dụng tiềm năng và một người nộp đơn xin việc trước khi mối quan hệ lao động bắt đầu
 • Một nhân viên với người sử dụng lao động của họ trong mối quan hệ lao động
 • Một nhân viên cũ và chủ nhân cũ của họ sau khi kết thúc mối quan hệ lao động

Ngoại lệ 

Có hai ngoại lệ đối với các thỏa thuận không cạnh tranh bị cấm theo ESA:

Ngoại lệ đầu tiên áp dụng khi tất cả những điều sau đây xảy ra:

 • Có bán hoặc cho thuê một doanh nghiệp hoặc một phần của doanh nghiệp được điều hành như một công ty sở hữu duy nhất hoặc một quan hệ đối tác
 • Ngay sau khi bán, người bán trở thành nhân viên của người mua
 • Như một phần của việc mua bán, người mua và người bán ký kết một thỏa thuận cấm người bán tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh, công việc, nghề nghiệp, nghề nghiệp, dự án hoặc hoạt động nào khác cạnh tranh với hoạt động kinh doanh của người mua sau khi bán

Ngoại lệ thứ hai áp dụng cho quản lý:

ESA không cấm người sử dụng lao động ký kết các thỏa thuận không cạnh tranh với quản lý. Quản lý là bất kỳ người nào nắm giữ chức vụ:

 • Quản lý cấp cao
 • Chủ tịch
 • Quản lý hành chính
 • Quản lý điều hành
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý Thông tin
 • Quản lý pháp lý
 • Quản lý tài nguyên
 • Quản lý phát triển công ty
 • Bất kỳ vị trí quản lý nào khác

Thực tế

Các tòa án Ontario từ lâu đã phân biệt giữa quan hệ thương mại và quan hệ việc làm liên quan đến các điều khoản không cạnh tranh, và từ lâu đã có quan điểm không ủng hộ các thỏa thuận không cạnh tranh trong các thỏa thuận lao động. Ví dụ: các tòa án Ontario hiếm khi thực thi một thỏa thuận không cạnh tranh đối với một nhân viên đơn thuần (tức là một người không phải là giám đốc điều hành cấp cao) và đặc biệt là trong trường hợp thỏa thuận bảo mật hoặc không mời chào sẽ bảo vệ đầy đủ lợi ích của người sử dụng lao động. Trong các thỏa thuận thương mại (ví dụ: giữa người bán và người mua), các tòa án đã và có lẽ sẽ tiếp tục sẵn sàng hơn để thực thi các thỏa thuận hợp lý về không cạnh tranh. Vì rõ ràng, có ít khả năng xảy ra sự mất cân bằng quyền lực giữa các bên trong bối cảnh thương mại như vậy so với bối cảnh việc làm.

Tính hiệu lực

Luật mới quy định rằng lệnh cấm đối với các thỏa thuận không cạnh tranh được coi là có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2021. Đạo luật không cho biết liệu lệnh cấm có áp dụng cho các điều khoản không cạnh tranh được ký kết trước ngày lệnh cấm có hiệu lực là ngày 25 tháng 10 năm 2021 hay không. Tuy nhiên, câu hỏi này gần đây đã được trả lời bởi Tòa án Công lý Cấp cao Ontario – Parekh et al v. Schecter et al, 2022 ONSC 302. Cụ thể:

[47] Faced with this express legislative intent to make the ESA amendments applicable as of October 25, 2021, and not earlier, it cannot be said the provisions with respect to the non-compete clause applies to contracts of employment with non-compete clauses entered into before October 25, 2021.

[48] At most, and in respect of this case, the new ESA provisions confirms the public policy against restraint of trade, which has already been accepted in the common law.

 Theo đó, quy định mới chỉ áp dụng đối với các thỏa thuận không cạnh tranh được ký kết sau ngày 25 tháng 10 năm 2021. Các thỏa thuận không cạnh tranh được ký kết trước ngày 25 tháng 10 năm 2021 sẽ không bị áp dụng theo ESA.

 

Nguồn:

https://www.fasken.com/en/knowledge/2021/12/ontario-bans-employee-non-competition-agreements-what-does-this-mean-for-trade-secret-protection

https://www.littler.com/publication-press/publication/ontario-canada-court-confirms-working-workers-act-2021-does-not-void

https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/non-compete-agreements

 

Người thực hiện: LexNovum Lawyers