Những thay đổi của Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH so với Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH

Bản tin pháp luật

Những thay đổi của Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH so với Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH

Nguyen Phuc Anh Thu

Nguyen Phuc Anh Thu

20/01/2022

Tiếp nối sự thay đổi của Bộ luật Lao động 2019 cho Bộ luật Lao động 2012, các văn bản dưới luật đang từng bước được ban hành để hoàn thiện khung pháp lý mới về lao động. Mới đây, ngày 15/12/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

So với Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH, thông tư mới được ban hành với nhiều thay đổi rất quan trọng đến Người lao động và cả Người sử dụng lao động, như:

  • Mở rộng phạm vi áp dụng;
  • Điều chỉnh số giờ làm việc tiêu chuẩn;
  • Tăng giới hạn tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm;
  • Bãi bỏ quy định nghỉ bù khi làm việc ngày lễ, Tết;
  • Không được nghỉ thêm 30 phút khi làm việc từ 10h/ngày.

Để cụ thể hơn, LexNovum Lawyers cập nhật đến bạn Bảng so sánh tất cả các thay đổi giữa Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH và Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH.

Bạn có thể tải Bảng so sánh tại đây.

 

Người thực hiện: Thư Nguyễn – Duy Phạm