Những thay đổi cơ bản của Luật Giá 2023 so với Luật Giá 2012

Bản tin pháp luật

Những thay đổi cơ bản của Luật Giá 2023 so với Luật Giá 2012

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

09/07/2024

Ngày 16/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15 bao gồm 8 Chương, 75 Điều. Luật Giá 2023 được ban hành đã đảm bảo tính công khai, minh bạch và sự thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc cho công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và duy trì ổn định tình hình chính trị của đất nước.

Luật Giá 2023 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 và có những điểm mới cơ bản so với Luật Giá 2012 như sau:

Thứ nhất, bổ sung nguyên tắc áp dụng Luật Giá và Luật khác có liên quan. Theo đó, có 6 trường hợp không áp dụng Luật Giá gồm: giá đất; giá nhà ở; giá điện và giá các dịch vụ về điện; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; tiền bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan, tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được, tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng.

Thứ hai, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và phân chia theo từng nhóm đối tượng. Trong đó, hai đối tượng mới được bổ sung là hội đồng thẩm định giá và thành viên hội đồng thẩm định giá.

Thứ ba, ban hành kèm theo hai danh mục hàng hóa, dịch vụ đó là Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá và Danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá.

Đối với Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, Luật Giá 2023 đã bổ sung mặt hàng phân DAP, thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản, đồng thời loại các mặt hàng như điện, muối ăn và đường ăn ra khỏi danh mục các mặt hàng bình ổn giá so với quy định tại Luật Giá 2012.

Đối với Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, bên cạnh việc quy định cụ thể các hàng hóa, dịch vụ, Luật Giá 2023 đã bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ như dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống cho sản xuất điện, dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động…, đồng thời đưa ra khỏi danh mục sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước, dịch vụ quy hoạch.

Thứ tư, bổ sung thêm tiêu chí Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá và Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Thứ năm, quy định cụ thể về kê khai giá, niêm yết giá, giá tham chiếu tại Mục 4 Chương IV.

Thứ sáu, bổ sung quy định về tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, cơ sở dữ liệu về giá tại Chương V.

Để có một cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn, Quý khách hàng có thể theo dõi một số điểm thay đổi cơ bản giữa Luật Giá 2012 và Luật Giá 2023 qua bảng so sánh tại đây.

Trên đây là một số thông tin cập nhật về những điểm mới cơ bản của Luật Giá 2023. Trường hợp có nhu cầu tư vấn pháp lý chuyên sâu, kính mong Quý Khách hàng liên hệ với LexNovum Lawyers để được hỗ trợ.