Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Bản tin pháp luật

Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

01/07/2024

 

Trong giai đoạn 2022 – 2023, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) được ban hành và áp dụng với kỳ vọng kích thích sản xuất, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần tạo thêm nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. Sau hơn 2 năm áp dụng chính sách giảm VAT, ngày 29/6/2024, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 142/2024/QH15 vào ngày 29/6/2024 nhằm tiếp tục gia hạn chính sách nêu trên. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định về chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội.  

Nghị định số 72/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024. 

Tương tự nội dung quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, Nghị định số 72/2024/NĐ-CP chính thức gia hạn chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp thuế suất GTGT 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và công nghệ thông tin.  

Trường hợp có thông tin mới, LexNovum Lawyers sẽ tiếp tục cập nhật đến Quý Khách.  

Người thực hiện: Ngọc Mai, Hoàng Vy 

Lưu ý: 

Bài viết này được thực hiện dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam (hiện hành) và kinh nghiệm thực tế. Những thông tin tại bài viết này chỉ nên được sử dụng nhằm mục đích tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng thông tin tại bài viết này ngoài mục đích tham khảo. Trước khi đưa ra bất kỳ sự lựa chọn hoặc quyết định nào, Quý khách vui lòng tham vấn thêm các khuyến nghị một cách chính thức, hoặc liên hệ LexNovum Lawyers để nhận được sự tư vấn chuyên sâu từ chúng tôi.   

Vui lòng trích dẫn nguồn “LexNovum Lawyers” khi sử dụng hoặc chia sẻ bài viết này tại bất kỳ đâu.