Nghị định 08/2022/NĐ-CP: Dừng sản xuất, nhập khẩu nhựa sử dụng một lần sau 31/12/2030

Bản tin pháp luật

Nghị định 08/2022/NĐ-CP: Dừng sản xuất, nhập khẩu nhựa sử dụng một lần sau 31/12/2030

Nguyen Phuc Anh Thu

Nguyen Phuc Anh Thu

24/01/2022

Ngày 10/01/2022, Nghị định 08/2022/NĐ-CP (“Nghị định số 08”) được ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và một bước khẳng định hơn quyết tâm của Việt Nam trong công tác giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân.

Lộ trình hạn chế sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa được quy định tại Điều 64 Nghị định số 08 cụ thể như sau:

Từ ngày 10/01/2022, giảm dần việc sản xuất và nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa.

– Bảo đảm sau năm 2025, không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm) tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch, trừ sản phẩm, hàng hóa có bao bì nhựa khó phân hủy sinh học.

Từ ngày 01/01/2026, không sản xuất và nhập khẩu túi ni lông khó phân hủy sinh học có kích thước nhỏ hơn 50 cm x 50 cm và độ dày một lớp màng nhỏ hơn 50 μm, trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu hoặc sản xuất, nhập khẩu để đóng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường.

Từ ngày 01/01/2031, dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm:

– Nhựa sử dụng một lần (trừ sản phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam);

– Bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm); và

– Sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa.

trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu và trường hợp sản xuất, nhập khẩu bao bì nhựa khó phân hủy sinh học để đóng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường.

Nghị định cũng đồng thời quy định trách nhiệm tái chế, xử lý đối với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học, trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị sản xuất sản phẩm này trên địa bàn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành.