VÕ THỊ HUỲNH NHƯ

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự chính

VÕ THỊ HUỲNH NHƯ

Bằng cấp

Cử nhân Kế toán (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh)

Cử nhân Luật ( Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh nghiệm

6 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt