VÕ THỊ HUỲNH NHƯ

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự

VÕ THỊ HUỲNH NHƯ

Bằng cấp

Cử nhân Kế toán (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh nghiệm

5 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt