TRẦN THANH HOÀNG

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự

TRẦN THANH HOÀNG

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

04 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh