TRẦN MINH HIỆP

Luật sư & Cộng sự

Thành Viên

TRẦN MINH HIỆP

Bằng cấp

- Cử nhân Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

- Cử nhân Hành chính công (Học viện hành chính quốc gia – Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh)

- Thạc sỹ Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

- Chứng chỉ nghề Luật sư (Học viện Tư pháp – Bộ tư pháp)

- Giảng viên Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

17 năm kinh nghiệm

 

Tư vấn Pháp luật

 Công ty Cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA – nhãn hàng Chinsu, Xmen: tư vấn các lĩnh vực về quản trị nội bộ, thuế, tài chính, pháp luật hợp đồng và lao động.

Công ty TNHH Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Đại Sơn – Công ty Logistic: tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.

Công ty TNHH RAON VIỆT NAM: tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.

Công ty Tài chính Cao su thuộc Tập Đoàn Cao su Việt Nam: tư vấn quản trị nội bộ, quan hệ tín dụng, xử lý nợ xấu và pháp luật lao động.

Công ty Cổ phần phân phối Dược Sài Gòn: tư vấn quản trị nội bộ, thuế, tài chính, pháp luật hợp đồng và lao động.

Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế: tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật và tài chính

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5: tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật và tài chính.

Công ty TNHH HIGH CLOTHING: tư vấn quản trị nội bộ, thuế, tài chính, pháp luật hợp đồng và lao động.

Công ty Cổ phần Thiên Phúc Gia: tư vấn quản trị nội bộ, thuế và pháp luật hợp đồng.

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam: tư vấn quản trị nội bộ, thuế, tài chính và pháp luật hợp đồng.

Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn LENINGRAD: tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật và tài chính.

Công ty Cổ phần tư vấn kỹ thuật xây dựng công trình Duyên Hải: tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật và tài chính.

Công ty TNHH Khai thác và Giải pháp Tài nguyên Châu Á: tư vấn về quản trị nội bộ, báo cáo thuế, hợp đồng lao động và các chính sách cho người lao động.

Công ty TNHH Lâm Mỹ Xanh: tư vấn về quản trị nội bộ, báo cáo thuế, hợp đồng lao động và các chính sách cho người lao động.

Công ty cổ phần thương mại Rồng Sinh Đôi: tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hoàng Gia Sơn: tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Xây dựng BKTOP: tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp.

Công ty TNHH Sản xuất, Thương nại Quân Chí: tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là các hợp đồng thương mại quốc tế và L/C.

Công ty TNHH Một thành viên Truyền thông A.I.M Việt Nam: tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn có hơn 300 khách hàng thường xuyên và các khu công nghiệp đang sử dụng dịch vụ tư vấn của Ông Hiệp

Nghiên cứu Khoa học

Là người hướng dẫn cho hơn 35 khóa luận tốt nghiệp và 3 nghiên cứu khoa học của sinh viên tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; 

Là giảng viên, chủ nhiệm nghiên cứu khoa học tại Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; và viết giáo trình Thuế, 2 tài liệu hướng dẫn học tập về thuế và ngân hàng tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt