PHAN THỊ NHI

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự chính

PHAN THỊ NHI

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Đang tham gia khóa đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

5 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Việt