PHẠM TIẾN DUY

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự

PHẠM TIẾN DUY

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Kinh tế - Luật)

Kinh nghiệm

2 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt