PHẠM QUANG HUY

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự chính

PHẠM QUANG HUY

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

5 năm kinh nghiệm

Nhiều năm làm việc tại các Công ty Luật trước khi gia nhập LexNovum Lawyers.

Đăng ký thành lập/thay đổi doanh nghiệp, giao dịch tài sản.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh