NGUYỄN THỊ THANH LOAN

Luật sư & Cộng sự

Luật sư thành viên

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

Bằng cấp

Học vấn: Đại Học Kinh Tế Luật

Kinh nghiệm

- 12 năm kinh nghiệm
- Lĩnh vực: Thương mại, Đầu tư, Lao động, Doanh nghiệp

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt