NGUYỄN THỊ THANH LOAN

Luật sư & Cộng sự

Giám đốc

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Kinh tế - Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Luật sư thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

12 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt