NGUYỄN THỊ CẨM HUYÊN

Luật sư & Cộng sự

Thành viên

NGUYỄN THỊ CẨM HUYÊN

Bằng cấp

- Cử nhân Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

- Hoàn thành lớp đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp – Bộ tư pháp

Kinh nghiệm

- 15 năm kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư ra nước ngoài, đầu tư vào Việt Nam, quản trị và điều hành doanh nghiệp; và các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt