NGUYỄN PHÚC ANH THƯ

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự

NGUYỄN PHÚC ANH THƯ

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh)

Kinh nghiệm

4 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt