NGUYỄN MỸ LINH

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự chính

NGUYỄN MỸ LINH

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

4 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt