NGUYỄN KIM TÂN

Luật sư & Cộng sự

Giám đốc Dự án

NGUYỄN KIM TÂN

Bằng cấp

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Đại học Sài Gòn)

Kinh nghiệm

5 năm kinh nghiệm

Tư vấn phát triển hệ thống chuỗi cửa hàng chuỗi bán lẻ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt