NGUYỄN KIM TÂN

Luật sư & Cộng sự

Giám đốc Dự án

NGUYỄN KIM TÂN

Bằng cấp

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Đại học Sài Gòn)

Cử nhân Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Kinh nghiệm

8 năm kinh nghiệm

Tư vấn phát triển hệ thống chuỗi cửa hàng chuỗi bán lẻ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt