NGUYỄN HỒNG DIỆP

Luật sư & Cộng sự

Thành Viên

NGUYỄN HỒNG DIỆP

Bằng cấp

- Cử nhân Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

- Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh)

- Chứng chỉ Nghề Luật sư (Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp)

- Liên đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

15 năm kinh nghiệm

 

Chia tách và Sáp nhập

Tư vấn Keppel Land Vietnam về việc đăng ký mua cổ phần trong công ty bất động sản (2015)

Tư vấn Batico (Bao Bì Tín Thành) về giao dịch mua bán với SCG (Thái Lan)

Tư vấn TAEL Partners về việc mua cổ phần trong công ty vận tải (2014)

Tư vấn Masan về việc mua lại mỏ nước khoáng (2013)

Tư vấn Masan về việc mua lại 100% cổ phần trong công ty nước giải khát địa phương (2013)

Tư vấn Mount Kellet trong thương vụ đầu tư với Masan (2010 và 2013)

Tư vấn Masan về việc mua lại 40% cổ phần trong công ty thức ăn cho động vật (2012)

Tư vấn Marico (Ấn Độ) về việc mua lại 80% cổ phần trong công ty tiêu dùng (2011)

Tư vấn Masan với tư cách người nhận chuyển dịch cơ cấu Dự án Mỏ Núi Pháo (2010)

Tư vấn Vina Capital về việc mua lại cổ phần trong công ty vật liệu xây dựng (2010)

Tư vấn Dream Incubator mua lại công ty cung ứng dịch vụ lao động (2015) và công ty cung ứng thiết bị y tế (2011)

Tài chính/Ngân hàng và Thị trường Chứng khoán

Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Cơ sở hạ tầng Tp. Hồ Chí Minh – CII về việc phát hành 60 triệu USD cho một quỹ Hàn Quốc (2016 và 2017)

Tư vấn Metro Pacific Tollways Corporation về thương vụ đầu tư đầu tiên vào Việt Nam (100 triệu USD) thông qua việc đăng ký trái phiếu chuyển đổi và mua cổ phiếu niêm yết (2015)

Tư vấn HSBC về khoản vay hợp vốn 200 triệu USD (2015)


Tư vấn Masan về việc phát hành trái phiếu có đảm bảo của CGIF (2014)

Đại diện Vietnam Oman Investment trong việc đăng ký trái phiếu chuyển đổi trong các công ty về cơ sở hạ tầng (2015 và 2014)

Tư vấn các nhà cho vay về khoản tài chính 1,5 tỷ USD cho một dự án điện ở Việt Nam (2010)

Đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cambodia với vai trò các nhà cung cấp khoản vay trong việc cho vay khoản vay tài chính 48 triệu USD cho nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, NPK và phân bón vi sinh ở Cambodia (2010)

Tư vấn HSBC về việc thực thi và thực hiện đảm bảo tiền vay; cung cấp ý kiến pháp lý cho một số giao dịch của HSBC

Doanh Nghiệp và Đầu Tư

Cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên về doanh nghiệp, đầu tư, các vấn đề thương mại và thuế cho Procter and Gamle Vietnam (P&G Việt Nam)

Tư vấn các tổ chức trong và ngoài nước về việc soạn thảo các hợp đồng thương mại, cơ cấu hoạt động nội bộ, các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thương mại của các tổ chức

Các khách hàng đáng chú ý: HSBC, SABMiller, Masan Group Corporation, Công ty Cổ phần Đầu tư Cơ sở hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh – CII, Sonova Vietnam

Bất động sản

Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Cơ sở hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hợp tác với Hong Kong Land để phát triển 2 dự án bất động sản ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (2017)

Tư vấn Vina Capital trong thương vụ mua lại dự án bất động sản ở Tp. Hồ Chí Minh

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng dự án/hoạt động dự án cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cơ sở hạ tầng Tp. Hồ Chí Minh.

Tư vấn các khách hàng trong nước về pháp luật đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản

Lao động

Tư vấn HSBC Việt Nam và Procter and Gamble Vietnam về các vấn đề lao động

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt