NGUYỄN HOÀNG LAN

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự

NGUYỄN HOÀNG LAN

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh)

Đang tham gia khóa đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

2 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt