NGÔ BÌNH AN

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự

NGÔ BÌNH AN

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Kinh nghiệm

2 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt