HUỲNH THỊ KIM OANH

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự

HUỲNH THỊ KIM OANH

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh)

Kinh nghiệm

2 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt