ĐINH TRẦN NGỌC MAI

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự

ĐINH TRẦN NGỌC MAI

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Đang tham gia khóa đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

02 năm kinh nghiệm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh