CAI THỊ ÁNH TUYẾT

Luật sư & Cộng sự

Cộng sự chính

CAI THỊ ÁNH TUYẾT

Bằng cấp

Cử nhân Luật (Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh)

Tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

- Từ 2017

- Có kinh nghiệm làm việc trong nghiên cứu khoa học pháp lý và đảm nhiệm các công việc trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư và chương trình khuyến mại.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh