Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bản tin pháp luật

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Huỳnh Thị Kim Oanh

Huỳnh Thị Kim Oanh

15/05/2022

Ngày 10/5/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 16741/SLĐTBXH-VLATLĐ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (“Quyết định 08”) trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

I. Chính sách hỗ trợ và thủ tục để Người lao động (“NLĐ”) nhận hỗ trợ

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nguồn: Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh (Link bài viết: https://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn/huong-dan-trien-khai-quyet-dinh-so-082022qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-ve-viec-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong)

II. Một số nội dung lưu ý

1. Địa điểm nộp hồ sơ

 • Nơi xác nhận NLĐ tham gia BHXH bắt buộc: Cơ quan BHXH nơi quản lý thu qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. 
 • Nơi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
  • Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng trên địa bàn thành phố: nộp hồ sơ tại UBND Tp. Thủ Đức và quận, huyện nơi đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ.
  • Doanh nghiệp có trụ sở chính tại các tỉnh, thành phố khác và có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (“Chi nhánh”) tại Tp. Hồ Chí Minh: nộp hồ sơ tại UBND Tp. Thủ Đức và quận, huyện nơi đặt Chi nhánh đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ.

2. Thanh quyết toán

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh quyết toán theo đúng quy định cho UBND Tp. Thủ Đức và quận, huyện ngay sau khi thực hiện chi trả cho NLĐ. Thời gian nộp hồ sơ thanh quyết toán là 5 ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho NLĐ.
 • Hồ sơ thanh quyết  toán gồm:
  • Trường hợp chi trả bằng hình thức chuyển khoản: danh sách NLĐ nhận tiền do doanh nghiệp lập trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách NLĐ của UBND Tp. Thủ Đức và quận, huyện (có xác nhận của người đại diện pháp luật) và chứng từ ủy nhiệm chi.
  • Trường hợp chi trả bằng tiền mặt: danh sách NLĐ nhận tiền do doanh nghiệp lập trên cơ sở quyết định phê duyệt duyệt danh sách NLĐ của UBND Tp. Thủ Đức và quận, huyện (có xác nhận của người đại diện pháp luật), có đầy đủ chũ ký của NLĐ đã nhận tiền

Lưu ý: Doanh nghiệp gửi bản chính hồ sơ quyết toán về UBND Tp. Thủ Đức và quận, huyện nơi ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo Mẫu 04, 04a và Mẫu 05; đồng thời doanh nghiệp gửi tập tin dữ liệu (file excel; *.xls; *xlsx) danh sách NLĐ đã thực hiện chi trả.

 

Người thực hiện: Huỳnh Thị Kim Oanh –  LexNovum Lawyers