Hỏi đáp: Trao thưởng xe máy cho người dưới 18 tuổi

Bàn luận pháp luật

Hỏi đáp: Trao thưởng xe máy cho người dưới 18 tuổi

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

22/08/2022

Câu hỏi 01:

Công ty chúng tôi có tổ chức chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng áp dụng đối với tất cả khách hàng không giới hạn độ tuổi khi mua hàng hóa khuyến mại của công ty. Hiện tại có một khách hàng T sinh năm 2006 may mắn trúng giải I của chương trình là một chiếc xe Honda Wave RSX 2022. Vì khách hàng này chưa đủ 18 tuổi nên chúng tôi muốn biết việc trao nhận thưởng đối với giải thưởng là xe máy cho khách hàng này có hợp pháp không?

Câu trả lời:

Trước hết, về mặt thực hiện chương trình khuyến mại, vì chương trình khuyến mại này không giới hạn độ tuổi tham gia của khách hàng và việc xác định trúng thưởng được thực hiện theo thể lệ của chương trình nên T được xem là khách hàng trúng thưởng hợp lệ. Do đó, T có quyền nhận giải thưởng của chương trình.

Thứ hai, về mặt quy định của pháp luật liên quan đến việc trao nhận giải thưởng là xe máy, hiện tại, pháp luật không có quy định hạn chế cá nhân chưa đủ 18 tuổi không được đứng tên trên giấy tờ xe nên T vẫn có thể đăng ký xe với tên của mình. Tuy nhiên, vì T sinh năm 2006 nên việc trao thưởng cần lưu ý đến quy định tại Điều 21.4 Bộ luật Dân sự 2015: “Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.”. Theo đó, T có thể tự nhận thưởng nhưng cần được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Sự đồng ý này nên được thể hiện bằng văn bản và có thể ghi nhận vào biên bản trao nhận giải thưởng.

Người đại diện theo pháp luật của cá nhân theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015 gồm có cha mẹ của con chưa thành niên, người giám hộ hoặc người do Tòa án chỉ định. Theo đó, tùy trường hợp, công ty có thể yêu cầu T cung cấp giấy tờ chứng minh cho tư cách của người đại diện theo pháp luật như: sổ hộ khẩu (nếu chưa bị thu hồi)/ trích lục hộ tịch/ giấy khai sinh/ giấy tờ khác có thể hiện mối quan hệ cha mẹ của T; hoặc giấy tờ chứng minh người giám hộ hoặc người do Tòa án chỉ định và giấy tờ pháp lý của họ để đính kèm hồ sơ, làm căn cứ cho việc họ có quyền ký xác nhận đồng ý cho T nhận giải thưởng.

Câu hỏi 02: T có được ủy quyền cho người khác nhận thay giải thưởng hay không?

Câu trả lời:

Một trong các nguyên tắc thực hiện khuyến mại theo quy định tại Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại là: “Thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng ….”. Theo đó, trường hợp khách hàng không thể trực tiếp nhận giải thưởng được, công ty có thể xem xét và tạo điều kiện cho họ ủy quyền cho người khác nhận thay. Việc ủy quyền cần lập thành văn bản và thể hiện thông tin người nhận thưởng thay, phạm vi quyền của họ, chữ ký của T và người đại diện theo pháp luật của T (nên được công chứng để đảm bảo tính hiệu lực); kèm theo giấy tờ pháp lý của T và người đại diện theo pháp luật của T, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người đại diện theo pháp luật và T.

Ngoài ra, vì việc trao thưởng diễn ra trong bối cảnh của một chương trình khuyến mại, do đó, chúng tôi khuyến nghị việc tạo điều kiện cho khách hàng nhận thưởng chỉ nên dừng lại ở việc cho người khác nhận thay xe máy (nếu có) mà không chuyển giao quyền sở hữu đối với giải thưởng này cho bên thứ ba để giữ cho công ty tránh khỏi các tranh chấp giữa khách hàng trúng thưởng và bên thứ ba. Việc chuyển giao giải thưởng nếu có nên được thực hiện sau khi đăng ký quyền sở hữu đối với xe máy cho T, khi đó, giao dịch giữa T và bên thứ ba sẽ là giao dịch dân sự thông thường và công ty không liên quan đến vấn đề này.

 

Người thực hiện: LexNovum Lawyers