Hỏi đáp: Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không?

Bàn luận pháp luật

Hỏi đáp: Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không?

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

03/08/2022

Hoi-dap-chiet-khau-thuong-mai-co-phai-dang-ky-khong-LexNovum

 

Câu hỏi:

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại có quy định các hình thức khuyến mại và giảm giá hàng bán cần phải thông báo/đăng ký chương trình khuyến mại với Sở/Bộ Công Thương.

Công ty tôi có phát sinh chiết khấu thương mại cho khách hàng khi mua hàng đạt doanh số, số lượng nhất định theo thỏa thuận khung trong hợp đồng kinh tế; số tiền hoặc tỷ lệ cụ thể được thỏa thuận theo định kỳ năm hoặc quý (căn cứ trên hợp đồng khung); số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo.

Tôi xin hỏi, đối với khoản chiết khấu thương mại nói trên có thuộc các trường hợp phải đăng ký/thông báo chương trình khuyến mại và bị giới hạn thời gian thực hiện chương trình theo quy định của Luật Thương mại không? Khoản chiết khấu thương mại này có phải là hình thức khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại không?

Ngoài ra, trường hợp hợp đồng ký 3 bên giữa công ty, nhà phân phối, nhà bán lẻ, số tiền khách hàng bán lẻ nhận được cũng căn cứ trên sản lượng mua vào từ nhà phân phối thì có thuộc hình thức khuyến mại phải đăng ký hay không?

Trả lời:

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Luật Thương mại và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại không quy định chiết khấu thương mại là một hình thức khuyến mại.

Như vậy, khi thực hiện hoạt động chiết khấu thương mại, Công ty không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo/ đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Công ty tham khảo các quy định của pháp luật về kế toán và tài chính khi thực hiện chính sách chiết khấu thương mại của Công ty.

Trường hợp còn khó khăn, vướng mắc, Công ty trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kế toán, tài chính để được hỗ trợ, giải đáp.

Nguồn: https://chinhsachonline.chinhphu.vn/chiet-khau-thuong-mai-co-phai-dang-ky-khong-28767.htm