Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ BHXH đối với người lao động nhiễm COVID-19

Bản tin pháp luật

Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ BHXH đối với người lao động nhiễm COVID-19

Pham Tien Duy

Pham Tien Duy

21/02/2022

Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên cả nước, số lượng F0 tăng nhanh và số đông là người trong độ tuổi lao động. Từ đó, dẫn đến tình huống là người lao động (“NLĐ”) phải nghỉ việc để điều trị Covid-19. Sau khi khỏi bệnh, những NLĐ này đề nghị được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể cho trường hợp này nên nhiều địa phương và nhiều cơ quan chưa có sự thống nhất, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

Ngày 14/01/2022, trong công văn số 238/BYT-KCB, Bộ Y tế đã có ý kiến về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ nhiễm Covid-19. Cụ thể như sau:

“Bộ Y tế nhận được Công văn số 10/BHXH-CSXH đề ngày 05/01/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động. Trong đó, BHXH Việt Nam phản ánh một số cơ sở y tế đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng BHXH đối với người lao động (NLĐ) điều trị Covid-19 không đúng quy định hoặc chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú quá dài ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (có Công văn này kèm theo).

Mặt khác, thời gian gần đây, Bộ Y tế cũng nhận được phản ánh, kiến nghị của một số Sở Y tế, tập thể, cá nhân đề nghị hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với F0 điều trị tại nhà; Đề nghị Bộ Y tế xem xét công nhận công nhận “giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của chính quyền địa phương” cấp có giá trị để làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ BHXH hoặc đề nghị Bộ Y tế công nhận các giấy tờ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã cấp cho người điều trị Covid-19 do các cơ sở điều trị người mắc Covid-19 cấp không đúng quy định của pháp luật thì vẫn có giá trị để làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ BHXH. Sau khi xem xét, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Khoản 1, Điều 100, Luật BHXH quy định Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau gồm:

“1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội”

Khoản 4. Điều 100, Luật BHXH quy định: “4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội…”

Đối chiếu với quy định của Luật BHXH nêu trên, người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Ngày ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế trong đó có nội dung quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

2. Hiện nay các Văn bản luật chưa có quy định dùng giấy tờ khác để thay thế giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Đồng thời chưa có quy định chấp nhận những giấy tờ cấp chưa đúng quy định của pháp luật vẫn có giá trị để cơ quan BHXH làm cơ sở quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động.

3. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội gặp một số vướng mắc do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, giải quyết kịp thời chế độ BHXH của người lao động nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước, Bộ Y tế đang nghiên cứu, đề xuất các nội dung chưa được quy định trong các văn bản Luật để báo cáo, đề xuất với Chính phủ hoặc UBTVQH ban hành Nghị Quyết để giải quyết các vấn đề nêu trên.

Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định của pháp luật hiện hành khác, Bộ Y tế đang khẩn trương phối hợp Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT để đảm bảo các quy định phù hợp tình hình thực tế. Dự kiến Thông tư sẽ được ban hành vào tháng 2/2022 (có dự thảo Thông tư này kèm theo).

Trong thời gian chờ các Văn bản được các cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Trân trọng cảm ơn./.”

 

Người thực hiện: Phạm Tiến Duy