Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa trong chương trình khuyến mại tập trung

Bản tin pháp luật

Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa trong chương trình khuyến mại tập trung

Nguyen Hoang Lam

Nguyen Hoang Lam

16/11/2022

Trong thời điểm cận kề các dịp lễ lớn trong năm như Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, bên cạnh hoạt động kinh doanh, các thương nhân rất chú trọng vào việc thực hiện các hoạt động khuyến mại. Việc các hàng hóa, dịch vụ có giá trị lớn được sử dụng để làm hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và các mức giảm giá cao sẽ thu hút sự tập trung của khách hàng và người tiêu dùng. Nghị định 81/2018/NĐ-CP (“Nghị định 81”) có quy định khống chế hạn mức tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (không áp dụng đối với hình thức khuyến mại quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại 2005, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định 81) và hạn mức giảm giá tối đa (không áp dụng trong trường hợp giảm giá cho: Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước; Hàng thực phẩm tươi sống; Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh) không vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 6.4 và Điều 7.2 Nghị định 81, trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung hoặc các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa sẽ có sự thay đổi.

Chương trình khuyến mại tập trung được quy định là:

Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương;

– Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:

+ Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;

+ Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

Theo quy định trên, hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với chương trình khuyến mại tập trung là 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Với hạn mức tối đa này, các thương nhân sẽ chủ động xây dựng chương trình khuyến mại với nội dung, hình thức hấp dẫn, đa dạng để đưa đến cho khách hàng, người tiêu dùng nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ có chất lượng và giá cả phù hợp.

Ngày 11/11/2022 vừa qua, nhằm thực hiện chính sách phục hồi và phát triển kinh tế được nêu tại mục 5d Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022, Bộ Công thương chủ trì tổ chức chương trình Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2022 – Vietnam Grand Sale 2022 sẽ diễn ra từ ngày 15/11 – 22/12/2022. Như vậy, trong khoảng thời gian của chương trình này, theo quy định của Nghị định 81, hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với các chương trình khuyến mại trong khoảng thời gian này sẽ là 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Dựa trên chương trình do Bộ Công thương chủ trì tổ chức, Sở Công thương các tỉnh/thành phố sẽ ban hành các nội dung chi tiết, yêu cầu để phù hợp với từng địa phương. Thương nhân tổ chức chương trình khuyến mại cần chú ý các nội dung và yêu cầu của mỗi Sở Công thương để đảm bảo không bị vướng mắc trong thủ tục thông báo hoặc đăng ký chương trình khuyến mại.

Với việc tổ chức Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 sẽ giúp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục, nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm. Không những thế, qua việc mua bán hàng hóa, các thương nhân sẽ có nhiều cơ hội quảng cáo sản phẩm đến với khách hàng, xử lý các hàng hóa tồn đọng cũng như thu hồi vốn một cách hiệu quả.

 

Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Lâm – LexNovum Lawyers