Điểm mới nổi bật về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam theo Nghị định 70/2021/NĐ-CP

Bản tin pháp luật

Điểm mới nổi bật về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam theo Nghị định 70/2021/NĐ-CP

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

01/12/2021

 

Trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ cũng như thực trạng vi phạm quy định quy định về thông tin, quảng cáo… từ các nền tảng quảng cáo xuyên biên giới là các trang thông tin điện tử, ngày 20/7/2021 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 70/2021/NĐ-CP (“Nghị định 70”) nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo (“Nghị định 181”), cụ thể là các quy định về kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Nghị định 70 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021. Dưới đây là một số điểm mới nổi bật:

1. Làm rõ khái niệm về “hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam” và bổ sung khái niệm “trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới”, cụ thể:

– “Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam” là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

– “Trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới” tại Nghị định này là hệ thống thông tin sử dụng một hoặc nhiều trang thông tin điện tử dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác nhằm cung cấp cho người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, trao đổi thông tin, chia sẻ âm thanh, hình ảnh, tạo diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến để cung cấp dịch vụ quảng cáo.

2. Thông báo thông tin liên hệ cho Bộ Thông tin và Truyền Thông

Theo nội dung điều chỉnh tại Nghị định 70, Bộ Thông tin và Truyền thông là đầu mối quản lý các hoạt động quảng cáo xuyên biên giới. Trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới phải thông báo thông tin liên hệ với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông (thay vì phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 181) bằng hình thức trực tiếp, hoặc qua đường bưu chính, hoặc qua phương tiện điện tử các nội dung:

– Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có); và

– Đầu mối liên hệ: tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa chỉ email, điện thoại liên hệ.

3. Bổ sung và làm rõ các quy định mà Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong và ngoài nước phải tuân thủ

Nghị định 70 quy định Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo ở trong nước và ngoài nước tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo, quy định về an ninh mạng và quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, ngoài việc tuân thủ quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 13 Luật quảng cáo và trách nhiệm thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông theo Mục 1 ở trên còn phải tuân thủ các quy định:

– Không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ;

– Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật (trong vòng 24 giờ) theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Nghị định 70 cũng yêu cầu Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải có giải pháp kỹ thuật để Người phát hành quảng cáo, Người quảng cáo tại Việt Nam có thể kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung cấp dịch vụ và không được hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Khoản 5 và 6 Điều 13 Nghị định 70).

4. Quy định cụ thể về việc xử lý trong trường hợptổ chức, cá nhân nước ngoài không tuân thủ pháp luật Việt Nam về quảng cáo

Theo Nghị định 70, trong thời gian 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới thực hiện việc xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu. Sau thời hạn nêu trên, nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài không xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu mà không có lý do chính đáng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực thi các biện pháp ngăn chặn quảng cáo vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn quảng cáo vi phạm pháp luật.

Có thể thấy rằng, các quy định mới được bổ sung này sẽ tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ trách nhiệm của các bên tham gia cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới, đặc biệt là về kiểm duyệt, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lo ngại việc xử lý quảng cáo vi phạm trên nền tảng xuyên biên giới trong vòng 24 giờ khó khả thi bởi hàng loạt các rào cản liên quan đến tiếp nhận thông tin, quy trình thông báo, hạ tầng- công nghệ…

5. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải báo cáo định kỳ hàng năm trước 31/12 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu

Theo Nghị định 181, Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo khi thực hiện các hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt trụ sở chính theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Từ ngày 15/9/2021, Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam thực hiện:

– Báo cáo định kỳ hàng năm (vào trước ngày 31 tháng 12); hoặc 

– Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Báo cáo thực hiện theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 70, có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua phương tiện điện tử cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

6. Không cần chạy quảng cáo thông qua Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Theo quy định của Nghị định 181, tổ chức, cá nhân Việt Nam có hàng hóa, dịch vụ muốn quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thông qua Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chứ không được trực tiếp ký hợp đồng quảng cáo với bên phát hành quảng cáo ở nước ngoài. Tuy nhiên, nội dung này đã không còn được quy định tại Nghị định 70. Do đó, từ ngày 15/9/2021, Người quảng cáo có thể trực tiếp ký hợp đồng quảng cáo với các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới như Google, Facebook, Youtube…

Để biết thông tin chi tiết về nội dung thay đổi, vui lòng xem thêm Nghị định 70/2021/NĐ-CP.

 

Người thực hiện: Oanh Huỳnh – LexNovum Lawyers