Đề xuất phương án nghỉ “ăn chơi” Tết Quý Mão, Quốc khánh 2023

Bản tin pháp luật

Đề xuất phương án nghỉ “ăn chơi” Tết Quý Mão, Quốc khánh 2023

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

31/08/2022

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Quý Mão và nghỉ Quốc khánh 2023 để trình Thủ tướng Chính Phủ quyết định với nội dung chi tiết như sau:

1. Nghỉ Tết Quý Mão 2023

Phương án 1: Nghỉ 7 ngày liên tiếp từ 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023, trong đó 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

 

Đề-xuất-phương-án-nghỉ-tết-Quy-Mao-Quốc-khánh-2023.2

 

Phương án 2: Nghỉ 9 ngày liên tiếp từ 21/01/2023 đến ngày 29/1/2023, trong đó 5 ngày nghỉ Tết theo quy định, 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

 

Đề-xuất-phương-án-nghỉ-tết-Quy-Mao-Quốc-khánh-2023.2

 

2. Nghỉ lễ Quốc khánh 2023

Phương án 1: Nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 1/9 và 2/9). Theo đó, công chức, viên chức sẽ có 4 ngày nghỉ liên tiếp vì có thêm 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

 

Đề-xuất-phương-án-nghỉ-tết-Quy-Mao-Quốc-khánh-2023.3

 

Phương án 2 : Nghỉ lễ Quốc khánh ( ngày 2/9 và 3/9). Theo đó, công chức, viên chức cũng sẽ có 4 ngày nghỉ liên tiếp vì có 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

 

Đề-xuất-phương-án-nghỉ-tết-Quy-Mao-Quốc-khánh-2023.4

 

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/4-ngay-nghi-dip-quoc-khanh-2022-de-xuat-phuong-an-nghi-tet-quy-mao-quoc-khanh-2023-1192208271942199.htm

 

Người thực hiện: Huỳnh Thị Kim Oanh – LexNovum Lawyers