Chúc mừng tập sự viên tại LexNovum đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tập sự luật sư. 

Sự kiện - Hoạt động công ty

Chúc mừng tập sự viên tại LexNovum đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tập sự luật sư. 

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

17/05/2024

 

  LNV vô cùng tự hào thông báo và vinh danh các tập sự nêu dưới đây đã xuất sắc vượt qua Kỳ Kiểm tra tập sự hành nghề luật sư năm 2024. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần học học tập và rèn luyện của các bạn trong suốt thời gian tập sự tại LexNovum Lawyers. 

  1. Bạn Nguyễn Hoàng Lan 

  2. Bạn Huỳnh Thị Kim Oanh 

 Thân chúc các bạn luôn tự tin, bản lĩnh, đạt nhiều thành tựu và luôn giữ vững tinh thần, trách nhiệm cao trong hành trình hành nghề luật sư.