Các hình thức khuyến mại phải thông báo

Bản tin pháp luật

Các hình thức khuyến mại phải thông báo

Cai Thi Anh Tuyet

Cai Thi Anh Tuyet

27/07/2022

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (“Nghị định 81”), thương nhân thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức sau:

1. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại (khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại)

Ví dụ: Công ty tổ chức chương trình ca nhạc, giao lưu văn hóa, trò chơi, … và cho khách hàng tham gia các sự kiện này, thông qua đó nhằm thúc đẩy khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của mình trong các sự kiện đó hoặc sau khi diễn ra các sự kiện đó.

2. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền (Điều 8 Nghị định 81)

Ví dụ: Công ty vừa cho ra mắt sản phẩm mới, công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách cho khách hàng dùng thử mẫu sản phẩm mới mà không thu tiền của khách hàng để khách hàng biết về sản phẩm, thông qua đó nhằm thúc đẩy khách hàng mua hàng.

3. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền (Điều 9 Nghị định 81)

Ví dụ:

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách tặng không cho các khách hàng đến tham quan (không cần phải mua bất kỳ hàng hóa nào) tại cửa hàng/địa điểm bán hàng của mình một món quà tặng, một dịch vụ nào đó hoặc tặng không cho khách hàng chính các hàng hóa, dịch vụ mà mình đang bán, cung ứng.

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách tặng các món quà cho các khách hàng mỗi khi khách hàng mua, sử dụng dịch vụ mà công ty cung cấp.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá) (Điều 10 Nghị định 81)

Ví dụ: Công ty thực hiện một chương trình khuyến mại cho sản phẩm của mình bằng cách giảm giá bán sản phẩm xuống mức giá thấp hơn so với mức giá bình thường của sản phẩm đó trong một khoảng thời gian nhất định (thời gian thực hiện chương trình khuyến mại).

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (Điều 11 Nghị định 81)

Ví dụ: Công ty thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng bằng cách tặng kèm cho khách hàng các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ của công ty hoặc của nhà cung cấp khác bên cạnh các hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng đã mua, đã sử dụng của công ty.

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) (Điều 12 Nghị định 81)

Ví dụ: Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách cho các khách hàng mỗi khi mua hàng của công ty sẽ được tham gia vào một cuộc thi (giải đáp câu đố, thi ảnh đẹp, thi tìm hiểu kiến thức…) có giải thưởng với các nội dung, điều kiện, cách thức và giải thưởng của cuộc thi được công bố cụ thể, rõ ràng. Khách hàng tham dự cuộc thi và sẽ được trúng các giải thưởng của cuộc thi nếu đạt được các điều kiện để thắng cuộc trong cuộc thi.

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác (Điều 14 Nghị định 81)

Ví dụ: Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách tặng, thưởng cho các khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của công ty mà trong đó việc tặng, thưởng cho khách hàng căn cứ vào số lượng hàng mua hoặc giá trị mua hàng của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Số lượng hàng mua hoặc giá trị mua hàng mà khách hàng thực hiện sẽ được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác tương tự do công ty phát hành. Ứng với mỗi mức/định mức mà chương trình đã quy định về số lượng hàng mua hoặc giá trị mua hàng nhất định mà khách hàng đã đạt được, khách hàng sẽ nhận được các phần quà tặng, thưởng tương ứng từ công ty.

Việc tổ chức chương trình khuyến mại với các hình thức trên không cần phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại nếu:

– Chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; hoặc

– Chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Vui lòng lưu ý, bên cạnh việc tuân thủ quy định về việc thông báo hoạt động khuyến mại nêu trên, thương nhân cũng cần phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện được quy định riêng cho mỗi hình thức khuyến mại nếu có cũng như các quy định khác của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại,…

Nếu bạn cần tư vấn chi tiết hơn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện chương trình khuyến mại, vui lòng liên hệ lại với LexNovum Lawyers nhé.

 

Người thực hiện: Cai Thị Ánh Tuyết – LexNovum Lawyers