Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2022 (Cập nhật ngày 27/2) và Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Bản tin pháp luật

Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2022 (Cập nhật ngày 27/2) và Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

01/03/2022

LexNovum Lawyers cập nhật đến Quý Khách hàng Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2022 (được cập nhật ngày 27/2) và Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP được ban hành ngày 28/1/2022, có hiệu lực ngày 01/2/2022.

Xem chi tiết và tải Biểu thuế tại đây: Biểu thuế xuất nhập khẩu 27.02.2022

File Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2022 này đã được chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh cập nhật thêm về chính sách giảm thuế GTGT và nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Khi tra cứu, ngoài thuế suất tại cột 3 trong File Biểu thuế, Quý Khách hàng vui lòng tham khảo thêm các cột F (Ghi chú) và cột H (Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP) đã tham chiếu với các Phụ lục I, II, IIIA, IIIB và IV.

Nội dung mang tính chất cập nhật thông tin và tham khảo trong quá trình áp dụng Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Quý khách hàng cân nhắc và áp dụng phù hợp. Trong trường hợp có nhu cầu tư vấn chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Người thực hiện: LexNovum Lawyers