Tác giả: Nguyen Phuc Anh Thu

Nguyen Phuc Anh Thu

Quy định mới: Cản trở hoạt động tố tụng có thể bị phạt tiền lên đến 80 triệu đồng

Từ ngày 01/9/2022, Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố…

10/09/2022

Định kiến giới liên quan đến lao động có thể bị phạt tiền lên đến 60 triệu đồng

Đăng tin tuyển dụng “Chỉ tuyển nam” hoặc “Chỉ tuyển nữ” có nguy cơ vi phạm??? Ngày 28/12/2021, Chính phủ…

17/02/2022

Nghị định 08/2022/NĐ-CP: Dừng sản xuất, nhập khẩu nhựa sử dụng một lần sau 31/12/2030

Ngày 10/01/2022, Nghị định 08/2022/NĐ-CP (“Nghị định số 08”) được ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và một…

24/01/2022

Những thay đổi của Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH so với Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH

Tiếp nối sự thay đổi của Bộ luật Lao động 2019 cho Bộ luật Lao động 2012, các văn bản dưới luật đang từng bước được ban hành…

20/01/2022

Chính sách hỗ trợ bổ sung đối với người lao động đang mang thai, nuôi con hoặc chăm sóc trẻ em dưới…

Bên cạnh chính sách hỗ trợ người lao động (“NLĐ”) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao…

14/01/2022