Tác giả: Huỳnh Thị Kim Oanh

Huỳnh Thị Kim Oanh

Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết Luật an ninh mạng, có hiệu lực từ ngày 1/10/2022 (“Nghị định 53”). Theo…

03/10/2022

Hỏi đáp về vấn đề thuế chuyển nhượng vốn

  Câu hỏi: Công ty TNHH A là doanh nghiệp được sở hữu 100% vốn góp bởi Công ty B, một doanh nghiệp thành lập…

28/09/2022

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng…

Ngày 10/5/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 16741/SLĐTBXH-VLATLĐ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết…

15/05/2022